Onze deskundigen

Adviesgroep Mens & Werk bestaat uit 12 deskundige zelfstandige ondernemers die per 1 januari 2010 hun krachten hebben gebundeld. Dat betekent dat zij vanuit zelfstandigheid tezamen een breed pakket van diensten aanbieden op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn. 

Alle 12 deskundigen hebben veel ervaring opgedaan bij arbodiensten en/of andere organisaties en hebben dan ook veel te bieden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze alle 12 goed draaiende zelfstandige ondernemingen hebben weten op te bouwen. Door kennis en ervaring te bundelen, kunnen de 12 deskundigen nog meer voor u betekenen!

Wilt u meer weten over De Adviesgroep Mens & Werk, neem gerust contact op met 1 van de 12 deskundigen en wij komen graag een keer bij u langs.

Arbeid & Verzuim

Jan Zwagemakers 

Bedrijfs- en Verzekeringsarts 

Jan werkt als bedrijfsarts onder meer in het onderwijs, de bouw, retail, industrie en in de zorg. Daarnaast werkt hij als medisch adviseur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en biedt hij verzekeringsgeneeskundige begeleiding aan verzekerden.

Klik hier om meer over Jan Zwagemakers te lezen.


René Prins

Gecertificeerd Register-arbeidsdeskundige

Als gecertificeerd Register-arbeidsdeskundige werkt René met enthousiasme aan arbeidsdeskundige vraagstukken. Na jaren werkervaring bij een arbodienst, een re-integratiebedrijf en het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, werkt hij sinds 2007 zelfstandig onder de naam Prins Arbeidsdeskundige Diensten. Door zijn werkervaring heeft hij een brede kijk op vraagstukken die enerzijds betrekking hebben op verzuim en arbeidsongeschiktheid en anderzijds op re-integratie en scholing. Hij vindt het een uitdaging om oplossingen te creëren voor lastige vraagstukken en deze vervolgens resultaatgericht uit te voeren.

Klik hier om meer over René Prins te lezen.

Mariëlle van Aalst

Bedrijfsarts

Mariëlle heeft ruime ervaring in de branches onderwijs, industrie, zorg, kinderopvang en gemeentes. Een speciaal aandachtsgebied is advisering aan werkende of verzuimende vrouwen en hun werkgevers m.b.t. overgangsklachten. 

Klik hier om meer over Mariëlle van Aalst te lezen.


Gerard Wijma

Re-integratie Specialist tweede spoor

Na vele jaren werkzaam zijn te zijn geweest als personeelsadviseur en kwaliteitsmanager, is Gerard gestart met PeoplesQuality en richt hij zich vooral op tweede spoor trajecten.Dat wil zeggen dat Gerard medewerkers die niet meer in de eigen organisatie kunnen re-integreren begeleidt naar een nieuwe functie in een andere organisatie. PeoplesQuality beschikt over een groot netwerk van organisaties, waardoor de re-integratiemogelijkheden groot zijn en de meeste trajecten het gewenste resultaat opleveren.

Klik hier om meer over Gerard Wijma te lezen.

Bart van der Meer

Bedrijfsarts

Bart is in 1995 afgestudeerd en in de bedrijfsgezondheidszorg gaan werken. In 2000 heeft hij zijn registratie als bedrijfsarts gehaald. Hij heeft ervaring opgedaan in diverse branches en is erg enthousiast geraakt voor het vak van bedrijfsarts waarbij het hem aanspreekt om met een dienstverlenende en zakelijke instelling goed advies te geven aan werkgever & werknemer.

Klik hier om meer over Bart van der Meer  te lezen.

Arbeidsomstandigheden & Veiligheid

Egbert van der Waal

Arbeidshygiënist en Hoger Veiligheids-kundige 

Egbert heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden. Naast Risico-Inventarisaties en - Evaluaties (RIE) heeft hij vele projecten gedaan op het gebied van giftige stoffen, binnenklimaat, trillingen en geluid, machine veiligheid, etc. in industrie, overheid en zorg.

Klik hier om meer over Egbert van der Waal te lezen.

Monique Boogerd

Specialist fysieke belasting, Human factors & Ergonomie adviseur

Zij is gespecialiseerd in het uitvoeren van objectieven onderzoeken m.b.t. het functioneren van mensen in werksituaties. Zij voert valide onderzoeken uit, geeft praktische adviezen, en geeft enthousiaste trainingen en voorlichtingen. Haar kracht ligt vooral in het combineren van deze twee gebieden.

Haar visie is: werk is een onderdeel van de fysieke conditie en houdt de medewerker in balans als werk en medewerker op elkaar zijn afgestemd.

Klik hier om meer over Monique Boogerd te lezen.

Dirk Faber

Veiligheidskundige, Arbodeskundige & Veiligheidsadviseur ADR

Dirk werkt al vele jaren als veiligheidskundige, Arbodeskundige en veiligheidsadviseur ADR voor bedrijven uit alle sectoren.

  • Hoger veiligheidskundige
  • Veiligheidsadviseur
  • Professional op het gebied van arbeidsomstandigheden

Klik hier om meer over Dirk Faber te lezen.

Arbeid & Welzijn

Mieke Kok

MSc. Consulent 'Psyche en Werk' 

Mieke werkt sinds 1986 in de hulp- en dienstverlening t.a.v. werk en psychische en/of psychosociale klachten. Zij heeft als coach, psychologisch consulent en als therapeut dan ook ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van individuen en van groepen. Haar motto is: Werk helpt bij herstel van psychische klachten. Werk geeft onder andere betekenis aan het leven en vergroot bovendien de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.

Klik hier om meer over Mieke Kok te lezen.


Marjan de Jong 

Registerpsycholoog NIP: Arbeid & Organisatie   

Marjan haar ervaringen bij een arbodienst zijn rijk en gevarieerd. Zij heeft er twaalf jaar gewerkt. Eerst vooral als onderzoeker, maar daarna ook als coach/psycholoog van leidinggevenden, werknemers en teams.

Sinds 2009 heeft ze een eigen praktijk en is ze haar focus steeds meer gaan richten op het behandelen en begeleiden van mensen met (werk gerelateerde) psychische klachten.

Haar motto is: Plezier werkt beter.

Klik hier om meer over Marjan de Jong te lezen.

Linda du Bois-Oekas

NMI Gecertificeerd Mediator, Conflictbemiddelaar

Linda is gespecialiseerd in bemiddeling en re-integratie bij arbeidsconflicten en familiekwesties. Als gecertificeerd NMI (rechtbank)mediator heeft zij al veel conflicten van uiteenlopende aard tot een oplossing weten te brengen. Haar belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: Respect en Vertrouwen.

Klik hier om meer over Linda du Bois-Oekas te lezen.