Dirk Faber - Veiligheidskundige, Arbodeskundige & Veiligheidsadviseur ADR

    Dirk werkt al vele jaren als veiligheidskundige, Arbodeskundige en veiligheidsadviseur ADR voor bedrijven uit alle sectoren.

  • Hoger veiligheidskundige 
  • Veiligheidsadviseur ADR (transport van gevaarlijke stoffen over de we

  • Professional op het gebied van Arbeidsomstandigheden

Heeft u vragen over of hulp nodig bij onderwerpen zoals de risico inventarisatie en evaluatie(RI&E), gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, geluid, binnenklimaat, ongevalsanalyse en/of werkplekinrichting, neem gerust en vrijblijvend contact op.

E dirfarbo@upcmail.nl - T 06 39776089