Werkwijze

Resultaat door samenwerking:

  • Zo leveren wij maatwerk en krijgt u een optimaal en betrouwbaar antwoord


Wij gaan ervan uit dat een succesvolle interventie:

  • Leidt tot gezonde en tevreden medewerkers en tot duurzame verhoging van rendement uit arbeid

  • Bij voorkeur (ook) een preventief effect heeft waardoor risico's op het gebied van Veiligheid Gezondheid en Welzijn worden weggenomen en herhaling in de toekomst voorkomen wordt

  • Medewerkers in een goede balans brengt tussen "belasting en belastbaarheid", inspanning en ontspanning" en "werk en privé"

  • Inzicht geeft in- en aansluit op de beleving, behoeftes, drijfveren en overtuigingen van medewerkers en leiding

  • Helpt medewerkers, teams en organisaties zich zo te ontwikkelen dat zij uiteindelijk in staat zijn om zelfstandig hun doelstellingen te behalen

  • No nonsens, effectief en efficiënt is

Voor algemene voorwaarden, klachtenregelingen en privacy reglementen, zie websites van de deskundigen die voor u werken.