Monique Boogerd - Specialist fysieke belasting, Human factors & Ergonomie adviseur

Monique heeft vele jaren bij een arbodienst en een bedrijfsfysiotherapeuten organisatie gewerkt. Eerst werkte Monique vooral als fysiotherapeut, later als bedrijfsfysiotherapeut, specialist fysieke belasting en arboadviseur, waarbij het werkt uit werkplek onderzoeken, functie onderzoeken, fysieke belasting onderzoeken individueel, voorlichtingen, workshops en verdiepende RI&E onderzoeken bestond.

Het werk bestond uit het uitvoeren van werkplekonderzoeken, functie onderzoeken, fysieke belasting onderzoeken individueel en groepen, het geven van voorlichtingen, workshops en het uitvoeren van verdiepende RI&E onderzoeken.

In 2009 is ze haar eigen praktijk gestart en is ze haar focus steeds meer gaan richten op het objectief in kaart brengen van de werksituatie. Het doel is om de medewerker zo optimaal mogelijk aan het werk te brengen of aan het werk te houden. Monique voert de volgende activiteiten uit:

  • Werkplekonderzoeken individueel of groepen (scholen, kantoor, industrie en auto-ergonomie)

  • opstellen van een preventief beleid ter voorkoming van fysieke klachten en verzuim,

  • verdiepte fysieke belastings onderzoeken (vaak naar aanleiding van de RI&E)

  • workshops, voorlichtingen en trainingen.

  • Daarnaast wordt zij regelmatig gevraagd om functieprofielen op te stellen waarbij met een barometer handig de mate van belasting van de functie zichtbaar wordt gemaakt.


A Wilg 42, 9351 XE, Leek

T 06 44096813 - 0594 769012

W www.arboogerd.nl