Mieke Kok - Consulent 'Psyche en Werk'

Mieke werkt sinds 1986 in de hulp- en dienstverlening t.a.v. werk en psychische en/of psychosociale klachten. Zij heeft als coach, psychologisch consulent en als therapeut dan ook ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van individuen en van groepen.

Zij geeft bovendien begeleide intervisie en werkt daarnaast met verschillende teams in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Mieke is als freelance opleider werkzaam binnen verschillende GGZ-opleidingen

Haar motto is: 'Werk helpt bij herstel van psychische klachten'. Werk geeft onder andere betekenis aan het leven en vergroot bovendien de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Vertrouwen, plezier, onbevooroordelend en meerzijdige partijdigheid zijn onder andere belangrijke waarden van waaruit Mieke leeft en werkt.

A Gebouw: 'Werkstate' Trambaan 1 i, 8441 BH Heerenveen  T 06 23962544

E info@miekekok.nl W www.miekekok.nl