Linnda du Bois - Oekas -NMI Gecertificeerd Mediator, Conflictbemiddelaar

Linda is gespecialiseerd in bemiddeling en re-integratie bij arbeidsconflicten en familiekwesties. Als gecertificeerd NMI (rechtbank)mediator heeft zij al veel conflicten van uiteenlopende aard tot een oplossing weten te brengen. Haar belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: Respect en Vertrouwen.

Door haar ervaring in diverse managementfuncties op het gebied van HRM, Opleidingen, Werk en Inkomen in zowel de non-profit als de zakelijke dienstverlening, heeft zij een goed inzicht in de bedrijfsmatige processen en de complexe menselijke verhoudingen hierin. Zij is ook inzetbaar als interim-manager en coach bij veranderingsprocessen.

Kernbegrippen van haar aanpak zijn: gedreven, betrokken, pragmatisch, deskundig en open.

A Postbus 4004, 8600 GA, Sneek

E linda.oekas@mgnn.org

T 06 42981516

W www.mgnn.org