Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

Onze visie
Wij vinden het belangrijk dat mensen gezond en met voldoende plezier kunnen blijven werken.
Gezonde mensen die plezier in hun werk ervaren zitten beter in hun vel, zijn prettiger collega’s, zijn minder vaak ziek en leveren zo een positieve bijdrage aan de collegialiteit, het werkklimaat en de werkprestaties.

Onze uitgangspunten

  • Uw visie en doelen.
  • Onze visie.
  • Onze activiteiten zijn er op gericht dat organisaties en individuen zelf in staat blijven om de eigen doelstellingen te behalen.
  • We leveren geen standaardproducten, maar maatwerk.
  • Wij hebben veel aandacht voor voldoende draagvlak en een blijvend effect.
  • Wij werken vooral proces- en ervaringsgericht: het doormaken van een proces  of het ervaren van iets is van groot belang voor een blijvend effect.
  • Wij werken volgens ‘De Richtlijn Psychische Klachten’ die ervan uit gaat dat werk helpend is bij herstel van psychische klachten.
Adviesgroep Mens & Werk

Kijk bij 'onze deskundigen' voor de contactgegevens van de deskundigen.

U kunt ons ook bereiken via:

info@adviesgroepmensenwerk.nl