Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

 • We werken met een team van 12 deskundigen, die samen vanuit verschillende invalshoeken vraagstukken van klanten benaderen.  Hierdoor wordt het mogelijk een hoge kwaliteit van dienstverlening aan te bieden.
 • Welke deskundigen worden ingezet, is afhankelijk van de vraag van de klant.
 • We werken zowel op offertebasis als op contractbasis.
 • Wanneer op contractbasis wordt gewerkt, beheert een vaste relatiebeheerder van De Adviesgroep Mens & Werk de relatie met de klant.
 • We hebben weinig overheadkosten, waardoor we een gunstige prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden.
 • Wat het basisonderwijs betreft werken we in verband met subsidieaanvragen bij het offertetraject nauw samen met de regioadviseur van het Vervangingsfonds.
 • Verder voeren we minimaal 1 keer per jaar met al onze vaste klanten een evaluatiegesprek over de dienstverlening.

Wij vinden het voor een succesvolle interventie van groot belang:

 • Dat de beleving, behoeftes, drijfveren en overtuigingen van mensen als uitgangspunt worden genomen. 
 • Dat er voldoende aandacht is voor een blijvend effect: dus veel aandacht voor factoren in de werksituatie die een duurzame verandering bevorderen. 
 • Dat onze activiteiten er op gericht zijn dat medewerkers, teams en organisaties zich ontwikkelen en daardoor uiteindelijk zelf in staat zijn om de eigen doelstellingen te behalen.
 • Ons uitgangspunt is met kortdurende krachtige interventies zoveel mogelijk resultaat te behalen.

 

Voor algemene voorwaarden, klachtenregelingen en privacy reglementen, zie websites van de deskundigen die voor u werken.