Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

Arbeid en verzuimdoorwerken of verzuim

Adviesgroep Mens en Werk is er gericht op mensen aan het werk te houden en bij ziekteverzuim zo spoedig mogelijk herstellen en re-integreren:

Bedrijfsarts - Bart van der Meer, Mariëlle van der Aalst en Jan Zwagenmakers

Arbeidsdeskundige  - René Prins

Verzuim en reintegratie - Gerard Wijma