Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

Arbeid en verzuim

 
bart dz marielle dz jan dz

Bart van der Meer, Bedrijfsarts

Bart is in 1995 afgestudeerd en in de bedrijfsgezondheidszorg gaan werken.In 2000 heeft hij zijn registratie als bedrijfsarts gehaald. Bart heeft ervaring opgedaan in diverse branches en is erg enthousiast geraakt voor het vak van bedrijfsarts waarbij het hem zeer aanspreekt om met een dienstverlenende en zakelijke instelling goed advies te geven aan werkgever en werknemer.

Contactgegevens

Mariëlle van Aalst, Bedrijfsarts

Mariëlle heeft ruime ervaring in de branches onderwijs, industrie, zorg, kinderopvang en gemeentes. Een speciaal aandachtsgebied is advisering aan werkende of verzuimende vrouwen en hun werkgevers m.b.t. overgangsklachten. U kunt ook terecht voor keuringen, PMO en Second opinions.

Contactgegevens

Jan Zwagemakers, Bedrijfs- en Verzekeringsarts

Jan werkt als bedrijfsarts onder meer in het onderwijs, de bouw, retail, industrie en in de zorg. Daarnaast werkt hij als medisch adviseur voor diverse verzekeraars en doet hij verzekeringsgeneeskundige expertises en keuringen.

Contactgegevens

rene dz gerard dz

René Prins, Gecertificeerd Register-arbeidsdeskundige

Als gecertificeerd Register-arbeidsdeskundige werkt René met enthousiasme aan arbeidsdeskundige vraagstukken. Na jaren werkervaring bij een arbodienst, een re-integratiebedrijf en het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, werkt hij sinds 2007 zelfstandig onder de naam Prins Arbeidsdeskundige Diensten. Door zijn werkervaring heeft hij een brede kijk op vraagstukken die enerzijds betrekking hebben op verzuim en arbeidsongeschiktheid en anderzijds op re-integratie en scholing. Hij vindt het een uitdaging om oplossingen te creëren voor lastige vraagstukken en deze vervolgens resultaatgericht uit te voeren. 

Contactgegevens

Gerard Wijma, Re-integratie Specialist tweede spoor


Na vele jaren werkzaam zijn te zijn geweest als personeelsadviseur en kwaliteitsmanager, is Gerard vijf jaar geleden gestart met PeoplesQuality en richt hij zich vooral op tweede spoor trajecten.Dat wil zeggen dat Gerard medewerkers die niet meer in de eigen organisatie kunnen re-integreren begeleidt naar een nieuwe functie in een andere organisatie. PeoplesQuality beschikt over een groot netwerk van organisaties, waardoor de re-integratiemogelijkheden groot zijn en de meeste trajecten het gewenste resultaat opleveren.

Contactgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbeidsomstandigheden en veiligheid

 
egbert dz monique dz dirk
 

Drs. Egbert van der Waal, Arbeidshygiënist en Hoger Veiligheidskundige


Egbert heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden.

 •  Risico-Inventarisaties en -Evaluaties (RIE)
 •  giftige stoffen, binnenklimaat, trillingen en geluid, machine veiligheid, bedrijfshulpverlening
 • etc. in industrie, overheid en zorg.
 • Zijn motto: gezond werk moet je organiseren, ongezondheid komt vanzelf. Egbert onderschrijft de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA).

Contactgegevens

Monique Boogerd, specialist fysieke belasting, human factors & ergonomie

Monique heeft ruim 22 jaar ervaring op het gebied van fysieke belasting,ergonomie en arbeidsomstandigheden. Eerst vanuit fysiotherapie daarna verderontwikkeld in de human factors en ergonomie.

 • RI&E
 • RI&E verdieping fysieke belasting
 • beeldschermwerk
 • auto en transport ergonomie
 • industrie ergonomie
 • werkplekonderzoek 
 • voorlichting en training

 Contactgegevens

 

Dirk Faber, veiligheidskundige (MVK, gecertificeerd en geregistreerd), Arbodeskundige, veiligheidsadviseur ADR(gecertificeerd). 

Dirk werkt al vele jaren als veiligheidskundige, Arbodeskundige en veiligheidsadviseur ADR voor bedrijven uit alle sectoren.

 • RI&E
 • Arbeidsomstandigheden (klimaat, geluid, etc)
 • Beeldschermwerk ergonomie
 • Transport gevaarlijke stoffen (ADR)
 • BHV

Contactgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid en welzijn

 
 Marije dz mieke dz    linda dz

Marije Bijlsma-Breeuwsma, bedrijfsmaatschappelijk werk/ coach /trainer

 
Marije is coach, trainer, mediator en bedrijfsmaatschappelijk werker met ruime ervaring in bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Haar uitgangspunten: samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en motivatie. Haar kracht (en uitdaging): meer zelfinzicht leidt tot beter functioneren van managers, medewerkers en teams.
Haar bedrijf Fri! bestaat sinds 2009 en heeft als motto: Geniet van wat je bereikt, bereik doordat je geniet! Kernwoorden: vakmanschap, spontaan, authentiek, natuur, vitaal, verbinding, bewustwording, humor, liefdevol en kracht.

Contactgegevens

Mieke Kok MSc., Consulent ‘Psyche en Werk’


Mieke werkt sinds 1990 in de hulp- en dienstverlening t.a.v. werk en psychische en/of psychosociale klachten. Zij heeft als coach, bedrijfsmaatschappelijk werker, geneeskundig consulent ‘Psyche en Werk’, trainer en als therapeut ruime ervaring opgedaan binnen het onderwijs, overheidsinstellingen en andere branches.
Haar motto is: Werk helpt bij herstel van psychische klachten. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerken zijn hierbij haar sleutelwoorden.

Contactgegevens

Marjan de Jong is Registerpsycholoog  en Cognitief gedragstherapeut/ EMDR/ Relatietherapeut.

 

Zij is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met (werkgerelateerde) psychische klachten, zoals spanningsklachten, burn-out, angstklachten, traumatische ervaringen en somberheid. Ze heeft een praktijk in Eelde en Zwolle (http://www.psycholoog-eelde.nl) en www.psycholoog-zwolle.net). Ook is ze regelmatig in Leeuwarden, waar ze in bedrijvencentrum Crystalic cliënten behandelt.

 

Contactgegevens

Linda du Bois-Oekas , NMI Gecertificeerd Mediator, Conflictbemiddelaar


Linda is gespecialiseerd in bemiddeling en re-integratie bij arbeidsconflicten en familiekwesties. Als gecertificeerd NMI (rechtbank)mediator heeft zij al veel conflicten van uiteenlopende aard tot een oplossing weten te brengen. Haar belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: Respect en Vertrouwen.

Kernbegrippen van haar aanpak zijn: gedreven, betrokken, pragmatisch, deskundig en open.

Contactgegevens