Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

Inspectie verhoogd boete op het niet voldoen aan de RI&E verplichting

Slechts een derde van alle organisatie voldoen in 2018 aan de vier belangrije verplichtingen rond arbozorg. Dit blijkt uit het rapport Arbo in Bedrijf 2018 dat Inspectie SZW onlangs publiceerde. Dit is niet voldoende voor de overheid. de boete voor het niet voldoen aan de RI&E verplichting is daarom verhoogd en de inspectie kan die direct opleggen aan de organisatie.rie op orde

De inspectie let op de belangrijkste vier verplichtingen in de arbozorg:

 • RI&E op orde
 • een preventiemedewerker aangesteld hebben
 • Een contract hebben met een arbodienstverlener
 • Bedrijfshulpverlening op orde hebben
 • Toch zijn de organisaties beter met arbozorg bezig ten opzichte van 2016. In dat jaar voldeed slecht 27% van de organisaties aan de belangrijkste vier verplichtingen. De afgelopen jaren is er flink ingezet op het verbeteren van de arbozorg bij de organisaties. Door de overheid zelf, door de branche organisaties en de arbodiensten. Dit heeft tot een verbetering geleid van 6 procent. 

De inspectie heeft wel een kanttekening geplaatst aan ten aanzien van het op orde hebben van een RI&E. van de 49% die in het bezit waren van een actuele RI&E, waren er maar 30% van de organisaties die daadwerkelijk alle belangrijke risico's had opgenomen.

Ook heeft de inspectie de cijfers vrijgegeven welke specifieke risico's het meest zijn aangegevenin de RI&E:

 1. Beeldschermwerk (51%)
 2. kracht zetten (31%)
 3. het aannemen van een verkeerde lichaamshoudint (30%)

Enkele tips:

 • Informeer de medewerkers dat meer dan 8 uur zitten op een dag schadelijk is voor de gezondheid
 • laat de medewerkers regelmatig bewegen tijdens de werkdag. stimuleer bijvoorbeeld elk half uur de benen te strekken en te gaan staan of lopen
 • wissel computerwerkzaamheden af met werkzaamheden waarbij bewegen of gestaan wordt

Ook langdurig hoog ziekteverzuim voor rekening en risico werkgever

Casus langdurig verzuim, uitspraak rechter langdurig verzuim voor kosten en risico werkgever
 
Het verzuimpercentage van een logistiek medewerker lag reeds tien jaar ruim boven het gemiddelde bij werkgever. De recente ziektepercentages betroffen maar liefst 36% (2011, 40% (2012) en 26% (2013). De oorzaak van de uitval was steeds verschillend. Voor de werkgever was de maat vol en zij verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Lees meer: Ook langdurig hoog ziekteverzuim voor rekening en risico werkgever

Nieuw onderzoek toont aan: éen op acht jongeren heeft burn out

Jonge werknemers tussen 25 en 35 jaar hebben de meeste kans op een burn out. Dat komt niet zozeer door het werk, maar door de combinatie van werk en privézaken en verandering in bewegelijkheid. Die komen steeds vaker op elkaars terrein. Dat komt vooral door intensiever gebruik van moderne, mobiele communicatiemiddelen. En het 'effectief ' werken waarbij er letterlijk gezien de nadruk op weinig beweging ligt en te eenzijdig bewegen.

Lees meer: Nieuw onderzoek toont aan: éen op acht jongeren heeft burn out

Correct omgaan met elkaar en de rol van leidinggevende

Een team bestaat uit een diverse groep mensen. Een conflict kan zo ontstaan. Maar hoe wordt dit opgepakt in het team én door de leidinggevende. Het is belangrijk dat de leidinggevende de onpartijdige rol pakt, waarbij er geen persoonlijke uitsluiting kan ontstaan. Er op aanstuurt dat iedereen correct met elkaar blijft omgaan.

Dit kan soms met een paar sterke karakters, een hele uitdaging zijn. Op managersonline staat een heel goed artikel geschreven hoe dit te voorkomen, welke valkuilen er zijn een actieplan om uitsluiting aan te pakken. 

lees verder 

WW bij niet werkbaar weer

Bij extreme weersomstandigheden hebben uw werknemers mogelijk recht op WW wegens onwerkbaar weer. Er moet dan wel een direct verband zijn tussen het werk in uw bedrijf en die extreme weersomstandigheden.

Kunnen uw werknemers niet aan het werk buiten door vorst, hoogwater of sneeuw? En staat in uw cao dat u de werktijd van uw werknemers mag verkorten? Dan kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen wegens onwerkbaar weer. Bekijk eerst uw cao, want het kan zijn dat u volgens uw cao eerst zelf het loon van uw werknemers moet doorbetalen over een bepaalde (wacht)periode.

Aanvragen WW bij onwerkbaar weer op uwv.nl

U kunt alleen WW wegens onwerkbaar weer aanvragen voor werknemers die direct door het onwerkbare weer getroffen worden. Lees meer over de voorwaarden op de overzichtspagina WW bij onwerkbaar weer.

WW aanvragen voor de uitzendbranche en de bouwsector

Op uwv.nl vindt u ook informatie over aanvragen van WW wegens onwerkbaar weer door werkgevers in de uitzendbranche en voor werkgevers in de bouwsector. Voor werkgevers in de bouwsector gelden de voorwaarden van de regeling vorst-WW.

bron: UWV

Ook juridisch van belang: een goede diagnose bij burnout

Niemand zit erop te wachten. De klachten van een burnout zijn voor medewerker die het treft vaak duidelijk en vooral heel vervelend. Voor degene die het nooit zelf of van dichtbij heeft meegemaakt is het vaak ‘vaag’ of moeilijk voor te stellen. Werkgever en werknemer kunnen van mening verschillen over de diagnose burnout. In de juridische zaak die Dirk Smit van Lawton advocaten heeft behandeld, blijkt dat een goede diagnose van belang is, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

Lees meer: Ook juridisch van belang: een goede diagnose bij burnout

Vergoeding speciale stoelen en hulpmiddelen vooraf aanvragen

Vanaf 2014 kunt u niet meer achteraf vergoeding voor stoelen aanvragen bij UWV. Als werkgever kunt u zelf geen werkstoel meer voor de werknemer kopen. De medewerker mag de stoel zelf ook niet meer kopen en vervolgens bij UWV declareren.

UWV werkt met ingang van 2014 met vaste leveranciers van onder andere vierwielige werkstoelen en bureaustoelen. Een medewerker met een visuele, auditieve of motorische handicap moet voortaan ook vooraf de vergoeding aanvragen. Als UWV de aanvraag goedkeurt, krijgt de medewerker het hulpmiddel van één van de vaste leveranciers. UWV betaalt de kosten rechtstreeks aan die leverancier.

Vergoeding van UWV voor hulpmiddel of voorziening

Een medewerker die moeite heeft met zien, horen of bewegen, heeft soms hulpmiddelen of voorzieningen nodig om zijn werk te kunnen doen. Denk hierbij aan orthopedische werkschoenen, een voorleeshulp of een vierwielige bureaustoel. Voor zulke hulpmiddelen of voorzieningen kan de medewerker met een visuele, auditieve of motorische handicap onder voorwaarden een vergoeding krijgen van UWV. UWV beslist binnen acht weken nadat de aanvraag (doc) is ingediend of de vergoeding wordt toegekend. In het geval van de werkstoel of bureaustoel betaalt UWV de kosten voortaan dus direct aan de leverancier.

bron: UWV

7 Tips om betrokkenheid medewerkers te vergroten

De menskant van de organisatie is een onderwerp van veel onderzoek en publicaties en het belang van het “menselijk kapitaal” staat op weinig plekken ter discussie.  Met (de kansen van) economisch herstel in zicht zullen organisaties zich daar nog meer om moeten gaan bekommeren. De aanbevelingen op een rij:

1. Maak van betrokkenheid een gespreksonderwerp tussen leiding en medewerkers
2. Investeer in een goed meetinstrument, voor uitkomsten waarop geacteerd kan worden
3. Faciliteer een doorgaande dialoog over verwachtingen, zowel die van de leiding als die van de medewerkers
4. Selecteer managers op hun leidinggevende, communicatieve en coachende kwaliteiten, in plaats van op anciënniteit
5. Maak van betrokkenheid een ondernemingsdoelstelling en vertaal dit in concrete acties, uitkomsten en meetpunten
6. Gebruik gewone mensen taal als het gaat over betrokkenheid. Vermijd jargon en managementlingo
7. Maak meer tijd vrij voor regelmatig contact tussen managers en hun teams.

Via http://www.managementsite.nl/

Richtlijnen: tablet en werkhouding

In vergelijking met desktopcomputers is over de ergonomie bij tablets nog niet veel bekend. De eerste onderzoeksresultaten beginnen te verschijnen, zo is onlangs een studie gemaakt van de lichamelijke belasting in vier verschillende werkhoudingen onder vijftien ervaren vrouwelijke gebruikers van tablets. Lees verder voor meer informatie en tips.

Lees meer: Richtlijnen: tablet en werkhouding

Zitten is dodelijk

Meer dan een uur of tien per dag zitten, verhoogt de kans op sneller overlijden met 40 tot 60 procent, vergeleken met mensen die minder dan vier uur per dag zitten. Fysiologisch onderzoek heeft tot nu toe opgeleverd dat bij langdurig zitten het ‘goede ’ cholesterol (het HDL-gehalte) daalt, dat er meer vetten (triglyceriden) in het bloed komen. 

Lees meer: Zitten is dodelijk

Politie beschikt over een goede psychosociale gezondheid

Medewerkers van de Nederlandse politie beschikken over het algemeen over een goede psychosociale gezondheid. Agenten zijn zeer bevlogen aan het werk. Het percentage politiemedewerkers met symptomen van burn-out, symptomen van posttraumatische stress, angst- en depressieklachten, en indicatoren van suïcidaliteit wijkt niet of nauwelijks af van bevolkings- en beroepsgroepen waarmee politiemedewerkers zijn vergeleken. Dat is de voornaamste conclusie van het rapport ‘De psychosociale gezondheid van politiepersoneel’ dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Lees meer: Politie beschikt over een goede psychosociale gezondheid

ARBO Nieuws

arbo nieuws

Alle interessante nieuwtjes op het gebied van arbeid, gezondheid, veiligheid en welzijn speciaal voor u geselecteerd