Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

Adviesgroep Mens & Werk biedt u een poule van vertrouwenspersonen aan. Wanneer een beroep gedaan wordt op de vertrouwenspersoon, zal per geval worden bekeken welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om ingezet te worden.

Er wordt per organisatie een van onze mensen aangewezen als het aanspreekpunt namens de vertrouwenspersonen. Dat betekent dat het aanspreekpunt zorgt voor de beschikbaarheid en één keer per jaar met de directeur-bestuurder het beleid en de gang van zaken omtrent het onderwerp vertrouwenspersoon evalueert. Ook zorgt het aanspreekpunt voor een algemene rapportage, die tijdens het evaluatiegesprek wordt besproken.