Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

Activiteiten die er op zijn gericht dat mensen gezond en met voldoende werkplezier goed kunnen blijven functioneren en activiteiten die er op zijn gericht dat mensen bij ziekteverzuim zo spoedig mogelijk herstellen en re-integreren:

Arbeid en verzuim

 • Verzuim en re-integratiebegeleiding.
 • Arbeidsdeskundig onderzoek en advies.
 • Onderzoek.
 • Beleidsadvisering en –ondersteuning.
 • Intervisie en supervisie.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

 • onderzoek geluid, klimaat, (gevaarlijke) stoffen, fysieke belasting, machines.
 • Werkplekonderzoeken en instructies.
 • RI&E.
 • Verdiepte RI&E.
 • Voorlichting.
 • Trainingen en workshops.

Arbeid en welzijn

 • Werklast- en werkdrukmetingen.
 • Coaching, begeleiding en mediation.
 • (Team)ontwikkeltrajecten.
 • Trainingen en workshops.
 • Therapeutische interventies voor de aanpak van psychische klachten.
 • Het leveren van een vertrouwenspersoon.

 

Veel voorkomende onderwerpen:

 • Ondersteuning bij ontwikkelen en implementeren van ziekteverzuimbeleid.
 • Verzuimgesprekken voeren.
 • In kaart brengen van (welzijns)risico’s (onderdeel van de RI&E).
 • Aanpak knelpunten m.b.t. werkdruk, werkplekinrichting, veiligheid, taakuitvoering en organisatie werk.
 • Optimaliseren van de onderlinge samenwerking en communicatie, en team functioneren.
 • Conflicthantering.
 • Effectief leidinggeven.
 • Regie op ‘Psychisch Verzuim’ voor leidinggevenden.
 • Omgaan met ‘Rouw en Verlies’ binnen werksituaties.
 • Aanpak werkgerelateerde psychische klachten: spanningsklachten, angstklachten, somberheid.
Adviesgroep Mens & Werk

Kijk bij 'onze deskundigen' voor de contactgegevens van de deskundigen.

U kunt ons ook bereiken via:

info@adviesgroepmensenwerk.nl

Ondersteunen

Wanneer u het lastig vindt om te gaan met bepaalde situaties in het werk of wanneer u niet meer zo lekker in uw vel zit, laat u door een deskundige van Adviesgroep Mens & Werk ondersteunen.

Analyse

"Het welzijn van uw medewerkers regelmatig checken getuigt van goed ondernemerschap."

Investering en effect

Medewerkers die tevreden zijn presteren beter, zijn een visitekaartje voor uw organisatie, en melden zich minder vaak ziek. Want plezier werkt beter!