Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

Werkstress de Baas

Op 30 maart 2015 start in Zwolle de cursus Werkstress de Baas. Het is op 5 maandagavonden en voor iedereen die teveel werkstress ervaart en samen met anderen aan de slag wil om hier wat aan te doen.

De cursus is vooral praktisch van aard en er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de werksituaties en behoeftes van de deelnemers. De cursus wordt begeleid door Arbeids- en Organisatiepsycholoog Marjan de Jong.

Heb je belangstelling of wil je je aanmelden zie: http://www.psycholoog-zwolle.net/

Adviesgroep Mens & Werk

(06) 11 30 88 77

info@adviesgroepmensenwerk.nl