Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

Met de PPP kan worden gepeild wat nodig is, zodat teams met plezier kunnen blijven presteren. Enkele jaren geleden heeft Marjan de Jong van Eficaz (www.eficaz.nl) op verzoek van een klant de Peilstok met Plezier Presteren ontwikkeld (PPP). Sindsdien past zij de methode regelmatig toe bij klanten van Eficaz en Adviesgroep Mens & Werk.

Met de 'Peilstok met plezier presteren' kan worden gepeild wat nodig is, zodat teams met voldoende werkplezier kunnen (blijven) presteren. Dat betekent tevens dat de werkbeleving in kaart wordt gebracht.

De peilstok bestaat uit 2 onderdelen, namelijk:

1. Een gesprek met de direct leidinggevende, 

2. Een teamsessie van 4 uur.

Een gesprek met de direct leidinggevende

De doelstelling van het gesprek met de direct leidinggevende is om een beeld te krijgen hoe de huidige werksituatie door de leidinggevende wordt beleefd. 

Een teamsessie

Er vindt een sessie met het team of een deel van het team (max. 12 medewerkers) van maximaal 4 uur plaats, waarmee door middel van het doorlopen van het programma duidelijk wordt:

  • Hoe het team de huidige werksituatie ervaart.
  • Wat volgens het team nodig is om met voldoende werkplezier goed te kunnen (blijven) presteren.
  • Welke activiteiten het team en de organisatie kunnen ondernemen.

En dan......

De uitkomsten van het voorgesprek en de teamsessie worden verwerkt in een korte rapportage: ‘Resultaten: Peilstok met plezier presteren’, waarbij in één oogopslag duidelijk wordt wat goed gaat en welke punten aandacht verdienen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op (06-27316586), want wij vertellen u graag over wat het andere teams heeft opgeleverd.

Analyse

"Het welzijn van uw medewerkers regelmatig checken getuigt van goed ondernemerschap."

Investering en effect

Medewerkers die tevreden zijn presteren beter, zijn een visitekaartje voor uw organisatie, en melden zich minder vaak ziek. Want plezier werkt beter!