Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met werk gerelateerde psychische klachten.

Wij behandelen mensen met de meest uiteenlopende klachten, zoals:

  • spanningsklachten, burnout,
  • werkdruk problemen, perfectionisme,
  • angstklachten,
  • het lastig vinden om met bepaalde situaties om te gaan,
  • het moeilijk kunnen verwerken van verlies,
  • somberheid,
  • een traumatische ervaring.

We werken in een ontspannen sfeer, waarbij persoonlijk contact en respect voorop staan. Onze cliënten zien we niet als een nummer, maar als medemens met wie wij samen aan een oplossing werken van zijn of haar probleem. 

Omdat ieder mens en iedere situatie uniek is, bieden wij alleen maatwerk. Dat kan alleen buiten de reguliere zorg om. Wij werken dan ook onafhankelijk van verzekeraars en zijn daardoor niet verplicht om standaard procedures en standaard behandelprotocollen toe te passen. 

Wij combineren coaching met therapie. Therapie voor de aanpak van klachten en coaching om om te leren gaan met lastige situaties. 

Daarbij maken we gebruik van verschillende behandelmethoden:

  • Door cognitieve gedragstherapie kunnen gedachten en ineffectief gedrag die de klachten in stand houden wijzigen in meer reële gedachten en meer effectief gedrag, waardoor klachten afnemen.
  • Met behulp van EMDR kunnen de negatieve gevolgen (heftige emoties, herbelevingen, dromen etc.) van (traumatische) nare ervaringen verdwijnen of in belangrijke mate afnemen.
  • Door coaching leert de cliënt omgaan met lastige situaties en zijn/haar doelen op een effectieve wijze te behalen.

Ook 's avonds zijn wij beschikbaar!

Voor meer informatie neem contact op met onze psycholoog Marjan de Jong.

Vergoedingen

Omdat Marjan geen contracten heeft afgesloten met verzekeringsmaatschappijen, is zij niet aan eisen van derden gebonden en kan zij maatwerk bieden.

Wel vergoeden veel aanvullende ziektekostenverzekeringen (bijv. De Friesland, CZ, Menzis, OHRA, Delta lloyd) (deels) de kosten van het begeleiden en behandelen van mensen met werk gerelateerde psychische klachten. Klik hier  voor een overzicht van zorgverzekeraars die kosten vergoeden.

Verder vergoeden diverse verzuim- of WGAverzekeringen (zoals Loyalis) de kosten van individuele ontwikkeltrajecten.